Mega Kule

Mega Kule

Mega Kule

Dzielimy się na czteroosobowe zespoły i rozgrywamy turniej. Zawodnicy zakładają dmuchane kule i zaczynamy rozgrywki.
Turniej prowadzimy na pobliskiej łące przy ul. Ofiar Katynia.

cena: 22 zł/osoba
liczba uczestników: 12
czas zabawy: 1h